PB 16 - COCO 2

PB 16 - COCO 2 - na wzór PB 16 składają się symetrycznie usytuowane kostki, których górne powierzchnie mają różny kąt pochylenia. Geometryczny wzór definiuje projektowaną przestrzeń nadając jej zdecydowany charakter. Model występuje również w pomniejszonej wersji (PB 15)

Kolory:

Kształty: