Semmelrock

Firma Semmelrock Stein Design posiada 20 zakładów produkcyjnych w ośmiu krajach Europy Środkowo - Wschodniej. W Polsce fabryki Semmelrock Stein Design zlokalizowane są w Gdyni, Kołbieli, Gliwicach, Gnatowicach oraz Oławie.
 
Semmelrock Stein Design jest wiodącym dostawcą wysokiej jakości kostek brukowych, płyt i systemów ogrodzeń. Spółka jest liderem we wdrażaniu nowych technologii i unikatowych produktów. Działa z sukcesami na rynku polskim od 2003 roku. Łącznie zatrudnia ponad 350 pracowników. Produkty oferuje w całej Polsce za pośrednictwem rozbudowanej sieci dystrybucji.

Najlepszymi innowatorami są Ci, którzy mają silną motywację do kreowania i działania. Pasją Semmelrock Stein Design jest tworzenie nawierzchni betonowych.

Myśl globalnie, działaj lokalnie. Odpowiedzialność i troska o klientów, pracowników i środowisko to codzienna praktyka tej firmy. Krajowa produkcja, lokalni dostawcy komponentów, możliwie krótkie trasy transportu, to elementy gwarantujące optymalną dostępność produktów, obsługę i wsparcie odbiorców, a także ochronę środowiska w procesie produkcji.

Pracownicy Semmelrock Stein + Design składają propozycje usprawnień i podnoszą wydajność. Działają jak „przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie” w ramach własnej odpowiedzialności. Postępują konsekwentnie, z zaangażowaniem, ukierunkowani są na przyszłość i uzyskiwanie wyższych dochodów. Firma zatrudnia ludzi, którzy myślą elastycznie, są otwarci na nowe wyzwania oraz potrafią odnaleźć się na nowych stanowiskach pracy. Wierzy w siłę kreatywnej swobody i wspiera rozwój przedsiębiorczości. Semmelrock Stein Design jest partnerem godnym zaufania, który dotrzymuje danego słowa pracownikom, klientom, akcjonariuszom i partnerom.

Działając w Europie firma przejmuje także odpowiedzialność za daną strefę. Zatrudnia ludzi z danego regionu, którzy najlepiej znają swój kraj i specyfikę rynku.

Semmelrock Stein Design koncentruje się na badaniach, rozwoju, produkcji i aranżacji nawierzchni wysokiej jakości. Dzięki temu stale się rozwija. Jakość może zaoferować tylko ten, kto nieustannie poszerza swoją wiedzę. Firma systematycznie poddaje próbom procesy i ich przebieg. Ambicją Semmelrock Stein Design jest bycie coraz lepszym. Jest to ciężka praca. Praca nad produktem. Praca nad sobą samym.
 
Semmelrock Stein Design jest przedsiębiorstwem, które szybko się rozwija i posiada szczególną zaletę, jaką jest umiejętność dostosowania się do stale zmieniających się warunków. Realizuje nowe trendy we wzornictwie produktów. Jest pionierem innowacyjnych rozwiązań.

zobacz stronę »