Projekt


Tworzenie ogrodu jest sztuką ze wszystkich najwspanialszą, najśmielszą i uszlachetniającą zmysły bardziej niż jakakolwiek inna ze sztuk pięknych.

Projektowanie jest pierwszym i niezbędnym krokiem do stworzenia pięknego ogrodu kreującego nasze otoczenie. To dzięki projektom jesteśmy w stanie ujrzeć kształt, formę przyszłego ogrodu który będzie nas otaczał. Krok po kroku proces projektowania prowadzi nas poprzez konkretyzowanie początkowych marzeń przybierających formę, gotowych do realizacji planów. Główną myślą procesu projektowania jest uzyskanie czystej i przejrzystej, dopracowanej w najmniejszym szczególe wizji, konceptu danego ogrodu, poprzez wykorzystanie różnorodnych metod przekazu tj:

  • Tradycyjny projekt wykonany na papieże metodą odręczną, gdzie każda linia, kształt dobór palety barw są dziełem artysty jakim jest projektant.
  • Projekty tworzone metodą komputerową za pomocą najnowszych programów takich jak AutoCad, ZWCAD, Photoshop oraz wielu innych do obróbki graficznej pozwalających w szybki sposób nakreślić formę projektowanych założeń ogrodowych


Wszystkie projekty koncepcyjne zarówno wykonane metodą tradycyjną jak i za pomocą programów do projektowania łączy jedno spoiwo, którym jest Nasza wyobraźnia.

Projekty koncepcyjne są zazwyczaj przedstawiane w formie rzutu z góry, gdzie widzimy cały plan zagospodarowania na jednym arkuszu papieru. Jednakże o tyle projekt koncepcyjny jest istotnym elementem projektowania o tyle wykonanie wizualizacji przyszłego terenu jest niezbędne aby niemal namacalnie zobaczyć jak przyszły ogród będzie wyglądał. Wizualizację można przedstawić w postaci kilku narzędzi takich jak: „Widok z boku”, „Przekrój pionowy”, „Aksonometria”, „Perspektywa”.

Widok z boku
Widok boczny (rozwinięcie) jest uzupełnieniem i wyjaśnieniem projektu (planu, rzutu z góry).Dostarcza informacji o wielkości obiektów np. wysokości drzew, których nie można pokazać w rzucie poziomym. Widok boczny ma bardzo realistyczny charakter, pozwala zorientować się w skali projektowanego ogrodu oraz ukazać go w otoczeniu istniejących zabudowań.

Przekrój pionowy
Przekrój to rysunek ukazujący przewidywalny widok jaki powstałby w wyniku przecięcia projektowanego ogrodu pionową płaszczyzną. Metoda ta wykorzystywana jest głównie w rysunkach o charakterze bardziej technicznym, by pokazać nie tylko to co będzie umieszczone w ogrodzie ale również to co znajduje się pod powierzchnią ziemi np.: fundamenty, zbiorniki wodne. Stosowany jest również z powodzeniem do ukazania różnic poziomów, stopni, zagłębień.

Aksonometria
Rysunek aksonometryczny ukazuje plan (projekt) ustawiony pod kątem do płaszczyzny rysunku poprzez naniesienie wielkości, wszystkie elementy rysunku z zachowaniem skali w przestrzeni.
Omawiane powyższe dwie metody opierają się na dwóch wymiarach 2D natomiast aksonometria pozwala na przedstawienie planu w trzech wymiarach 3D dzięki czemu można w przejrzysty sposób ukazać wygląd obiektu pod jednym określonym kątem, a wprowadzenie dodatkowego cieniowania i palety barw potęguje wrażenie realizmu.

Perspektywa
Perspektywa odręczna ma charakter szkicowy, jej celem jest pokazanie w sposób dokładny i przejrzysty istoty i indywidualności projektu. W perspektywie jednobiegunowej przedstawiany obiekt jest jak by był widziany na wprost, wszystkie linie prostopadłe do płaszczyzny zbiegają się w jednym punkcie na horyzoncie. Istnieje również bardziej złożona forma perspektywy, jest nią perspektywa bwuzbiegunowa w której ogród widziany jest pod kątem, gdzie wszystkie linie zbiegają się w  dwóch punktach na horyzoncie co potęguje wrażenie realizmu.
Wszystkie wyżej wymienione rodzaje wizualizacji można wykonać zarówno metodą odręczną jak i komputerową.

Programy komputerowe
Programy komputerowe do projektowania są doskonałym narzędziem do projektowania zarówno 2D jak i 3D. Podczas wizualizacji wykonanej za pomocą programu możemy odbyć wirtualna podróż po terenie przyszłego założenia ogrodowego, możemy ujrzeć ogród z dowolnie wybranego konta oraz o dowolnie wybranej porze roku.