Realizacja


Pierwszym krokiem rozpoczynającym proces realizacji czyli wcielenia wykonanego projektu w życie jest przygotowanie terenu. W zależności od specyfiki danego założenia oraz jego planowanego przeznaczenia, przygotowanie terenu odbywa się poprzez usunięcie niepożądanych, często zaśmiecających elementów takich jak, spotykanych przy nowo powstałych budynkach – śmieci pobudowanych itp.

Kolejnym etapem przygotowania terenu jest uformowanie jego powierzchni do żądanej formy. W zależności od tego co zaprojektowaliśmy na danym terenie wykonujemy różnego rodzaju prace ziemne  które często stanowią 50% czasu trwania tworzenia całości założenia ogrodowego. Prace ziemne to nie tylko w wiezienie kilku ton ziemi i wyrównanie jej pod trawnik, są to prace związane z wykopami oraz nasypami formującymi całą powierzchnię ogrodu w chwili gdy chcemy uzyskać oczka wodne, stawy, różnego rodzaju wgłębniki czy utworzenie parterów i tarasów ogrodowych oraz pochyłości i pagórków będących w dalszej części zagospodarowywane jako np.: miejsca na ogniska czy punkty widokowe. Podczas wykonywania prac ziemnych warto jest zainstalować podziemna i instalację automatycznego sytemu nawadniania ora oświetlenia ogrodu.

W chwili gdy zakończymy prace ziemne następnym etapem tworzenia ogrodu jest przeniesienie wymiarów poszczególnych elementów z projektu (planu) na przygotowany uprzednio teren np.: kwater roślinnych, utwardzonych nawierzchni itp. Podczas przenoszenia wymiarów należy zwrócić niezwykłą uwagę na dokładność tyczenia wszystkich granic aby było one dokładnie odzwierciedleniem tego co zostało narysowane a projekcie. Po przeniesieniu i wytyczeniu wszystkich granic zaczynamy prace związane z bezpośrednim dzieleniem np. rabaty kwiatowej od trawnika. Do tego celu używamy materiałów wybranych już na etapie projektowania np.: ekobordy, lub inne materiały takie jak kostki kamienne lub palisady. Wybrane materiały w chwili umieszczenia ich na wytyczonych dla nich miejscach zaczynają faktycznie oddzielać rabat kwiatowe z powierzchnią trawnikową. Dzięki ty elementom unikamy przerastania trawnika w rabaty, poprawiamy w znaczny sposób estetyczność całego ogrodu.

Gdy już mamy wydzielone kwatery roślinne, trawnik, elementy małej architektury ogrodowej, możemy przystąpić do zaplanowanych nasadzeń. Wszystkie nasadzenia umieszczamy dokładnie w miejscach wskazanych na planach projektowych. Sadzenie rozpoczynamy od największych rośli gdyż często ich bryła korzeniowa jest bardzo duża i cała roślina może być bardzo ciężka wówczas niezbędne może okazać się użycie cięższego sprzętu który podniesie taką roślinę. Po posadzeniu największych roślin chronologicznie sadzimy mniejsze aż do roślin cebulowych.

W momencie gdy posadzimy już wszystkie rośliny podłączamy kolejne elementy systemu nawadniania tj.: linie kroplujące które będą doprowadzały wodę do naszych rabat. Po umiejscowieniu linii możemy całą rabatę wyłożyć agrowłókniną  która zabezpieczy rabatę przed wzrostem chwastów oraz nadmiernym odparowaniem wody w upalne dni, następnie wysypujemy rabaty różnymi materiałami dekoracyjnymi tj.: kora, kolorowe kruszywa, kolorowe zrąbki drewna.

Ostatnim elementem jaki powinien zostać wykonany podczas budowy ogrodu jest trawnik.  Zarówno czy trawnik będzie wykonany z siewu, rolki czy mat trawnikowych, grunt powinien być odpowiednio przygotowany, ziemia odpowiednio nawieziona oraz wyrównana. W tym samym czasie co równanie gruntu pad trawnik należy również ustawić i wypionować zraszacze trawnikowe. Ziemia pod trawnik powinna posiadać odpowiednią przepuszczalność, należy wygrabić jak najwięcej kamieni które podczas koszenia mogą uszkadzać kosiarkę.

Po wyrównaniu ziemi możemy wysiać nasiona trawy za pomocą siewnika następnie przykryć delikatną warstwą ziemi i zwałować. na wyrównaną powierzchnie zamiast wiewu można wyłożyć trawnik z rolki lub z maty które następnie wałujemy. Wszystkie świeżo założone trawniki przez kilka dni obficie podlewamy wodą aby nasiona skiełkowały i trawnik odpowiednio się ukorzenił.

Opisana powyżej realizacja jest jedynie niewielkim zakresem informacji o tym w jaki sposób przebiega realizacja.